UAB „Baltic Vitalis“ paslaugų eksporto skatinimas dalyvaujant tarptautinėse turizmo parodose


UAB „Baltic Vitalis“ paslaugų eksporto skatinimas dalyvaujant tarptautinėse turizmo parodose

2016 - 2018 m. UAB „Baltic Vitalis“, agentūra įgyvendino projektą „UAB „BALTIC VITALIS“ PASLAUGŲ EKSPORTO SKATINIMAS DALYVAUJANT TARPTAUTINĖSE TURIZMO PARODOSE“ (projekto kodas nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0066).

Projektas finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, kurios įtrauktos į Ministerijai skirtus biudžeto asignavimus.
Projekto suma: 89 460,00 EUR;
Europos Sąjungos finansuojama suma: 44 730,00 Eur);
Projekto trukmė - 12 mėnesių (2016 m. spalio13 d. - 2018 m. rugsėjo 30 d.)

Apie įmonę. UAB „Baltic Vitalis" veikia prioritetiniame sektoriuje, nurodytame LR 2007-2013 m. Eksporto plėtros strategijoje: atvykstamasis turizmas. UAB „Baltic Vitalis" organizuoja keliones po Baltijos šalis užsienio išvykstamojo turizmo operatoriams ir kelionių agentūroms. Siekdama didinti verslo apimtis ir įmonės kaip tarptautinio kelionių organizatoriaus žinomumą, UAB „Baltic Vitalis" gavo finansinę paramą dalyvauti aštuoniose (8) tarptautinėse turizmo parodose, susikurti savo stendą ir jame pristatyti teikiamas paslaugas.

Apie projektą. LVPA projektas "Paslaugų eksporto skatinimas dalyvaujant tarptautinėse turizmo parodose" vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801„Naujos galimybės".

Projekto tikslas. UAB „Baltic Vitalis" sėkmingai įgyvendina pardavimų užsienio rinkose skatinimo projektą. Užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose pristatomos UAB „Baltic Vitalis" siūlomos paslaugos, potencialiems įmonės paslaugų užsakovams ir partneriams dalijama parengta rinkodarinė medžiaga, užmezgama naujų kontaktų su klientais. Iki šiol sudalyvauta 6 parodose, dar dviejuose bus dalyvaujama iki rugsėjo mėnesio pabaigos. Projekto pagalba įmonė tolygiai stiprina savo pozicijas esamose rinkose, plečia eksporto geografiją ir skleidžia informaciją apie save naujiems vartotojams. Įgyvendinusi projekte numatytas veiklas, UAB „Baltic Vitalis" užmezgė naujų kontaktų su klientais ir jau sulaukia pirmųjų turistų. Didesnio eksporto pajamų augimo ir kitų teigiamų rezultatų įmonė tikisi 2019 m. Tai užtikrins finansinius ir žmogiškuosius resursus tęstinėms projekto veikloms vykdyti. Dalyvavimas šešiose parodose atnešė didelės naudos įmonės veiklai; dėl šios priežasties UAB „Baltic Vitalis" ir toliau numato dalyvauti tokio tipo parodose ir plėsti savo veiklą.